KORT OM OSS

Invest In Change arbetar med hållbara affärmodeller inom retail, finans och verkstadsindustri. Med tjänster och produkter som är mer hållbara och bättre anpassade till kunden. Med affärsmodeller som ersätter stora naturresursuttag med innovativa lösningar på kundernas faktiska behov.

Vi stöttar hållbar affärsutveckling genom investeringar som aktiva ägare, samt uppdragsbaserat genom styrelsekompetens och strategikonsulttjänster.

Invest In Change har ett samarbete med bland andra Axel Johnson AB, Sveriges ledande handelskoncernen. Det ger oss ett oslagbart nätverk inom allt som rör handel och handelsrelaterade tjänster.

“… det handlar om en anpassning och utveckling av tjänster och produkter som blir mer hållbara och behovsanpassade, säger Filippa och konkretiserar. Jag vill inte köpa leksaker till mina barn, utan jag vill ha glada lekande barn, Jag vill inte äga en bil i innerstan, utan jag har ett behov av transporter.”

Intervju Miljöaktuellt med Filippa Bergin, VD Invest In Change

INVESTERA FRAMÅT

Invest In Change arbetar med bolag som vill ta tillvara potentialen att växa genom att utveckla och etablera resurseffektiva affärsmodeller. Genom konsulttjänster kopplat till hållbar affärsutveckling och rådgivning på lednings- och styrelsenivå samt genom tillförsel av kapital och kompetens som aktiva investerare.

Vår investeringsfokus är etablerade bolag inom handel och tjänster som söker affärsmässig kompetens och kapital för stötta lönsam hållbar tillväxt. Vi kan även stödja mindre bolag i tidigare fas som vill hitta rätt ängel-investerare för att bygga ett hållbart bolag.

För oss är det avgörande att affärsmodellen bygger på att tillfredsställa marknaden på ett sätt som är långsiktigt hållbart och därmed långsiktigt lönsamt.

 

Filippa Bergin
Tel: 0701 49 00 99
filippa@investinchange.se